top of page

Gespecialiseerd in de bescherming van uw intellectuele eigendom

Maak kennis met ons

Kris Keymolen, gepokt en gemazeld in de wereld van intellectuele eigendomsbescherming, werkte jaren voor grote spelers in dit domein en leidde een modellen- en merkendepartement van een belangrijk Belgisch Intellectuele Eigendomsrecht- kantoor. Met een rugzak vol bagage besloot ze in 2009 haar eigen merkenbureau op te starten. Keymarks was geboren en heeft met de jaren haar cliëntenportfolio uitgebreid.

IP-specialisten

Langetermijnvisie op uw intellectuele eigendom

Bij Keymarks in Brussel kijken we verder dan vandaag. Eerst investeren we in een maximaal begrip van uw onderneming, uw bedrijfsbehoeften en uw marktsituatie. Op basis van die kennis bieden we u een professionele merken- en modellenbescherming aan en denken we graag met u mee over een visie op de bescherming van uw intellectuele eigendom op langere termijn.

Uitgebreid internationaal netwerk

Dankzij de samenwerking binnen het uitgebreide netwerk van Intellectueel Eigendomsrecht-specialisten Interty zit u altijd goed bij Keymarks in Brussel. Geen betere partner voor de bescherming van uw intellectuele eigendom dan dit netwerk van experten .

Toonaangevend in bescherming van intellectuele eigendom

Kris Keymolen

Kris Keymolen is actief binnen de beroepsorganisaties BMM en ECTA. Haar rechtenstudies aan de K.U. Leuven en de Universiteit van Poitiers en een specialisatie in intellectueel eigendomsrecht aan de C.E.I.P.I.- afdeling van de universiteit van Straatsburg gaven haar meer dan voldoende bagage om aangeworven te worden in vooraanstaande merkenbureaus in Frankrijk en later in België. In 1995 slaagde Kris Keymolen voor het examen van erkend merkengemachtigde. In 2009 heeft ze haar eigen merken- en modellenbureau opgericht. Kris Keymolen is ook een veel gevraagd gerechtsdeskundige.

Charlotte Parmentier

Charlotte Parmentier is sinds 2021 werkzaam bij Keymarks. In 2022 studeerde zij af als master in de rechten aan de K.U.Leuven waar zij de mogelijkheid kreeg om zich in het bijzonder te focussen op het economisch, Europees en internationaal recht. Charlotte adviseert u op het gebied van merken en modellen en verleent juridisch en strategisch advies in verband met de bescherming van uw intellectuele eigendomsrechten.

MEER WETEN?

Neem dan snel contact met ons op.

Keymarks
Interty
bottom of page