Who are we?

KEYMARKS is een netwerk van IP specialisten die de nadruk leggen op kwaliteit en flexibiliteit. Zij delen de overtuiging dat zij u het best van dienst kunnen zijn door goed te luisteren, u heldere adviezen aan te bieden en zich blijvend te interesseren.

Het netwerk wordt geleid door Kris Keymolen, erkend Trademark and Design Attorney voor de Benelux en voor de Europese Unie.