Home

Starterspakket

Wie pas een bedrijf opstart en stappen onderneemt ter bescherming van zijn merk of model kan genieten van de speciale Keymarks startervoorwaarden.

Meer informatie…

U heeft een nieuw product ontwikkeld of pas een onderneming opgericht.
U heeft hier veel tijd en geld in geïnvesteerd. Laat daarom de vrucht van uw arbeid niet zo maar afnemen en laat uw bedrijf en zijn producten beschermen.

Keymarks is uw ideale partner in de bescherming van uw intellectuele eigendom.

KEYMARKS helpt u bij de bescherming van uw merken, modellen en uitvindingen.

MERKEN:

Onder merk wordt begrepen elk voor grafische voorstelling vatbaar teken, dat dient om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. Deze definitie is zeer ruim en omvat niet alleen namen en logo’s. Ook bvb. letter- en cijfercombinaties, vormen en zelfs kleuren, klanken en geuren kunnen hier in principe onder vallen.

MODELLEN:

Onder model wordt begrepen het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan. Hier onder vallen alle vormen van design. Modellen komen vaak ook in aanmerking voor bescherming door het auteursrecht.

OCTROOIEN:

Octrooien, patenten, brevetten. Er heerst vaak verwarring over de terminologie. Octrooi is de Nederlandse, “patent” de Engelse en “brevet” de Franse term, die één en het zelfde recht uitdrukken. Vatbaar voor bescherming door een octrooi zijn uitvindingen. Deze worden gedefinieerd als: technische oplossingen voor een probleem. Het is belangrijk dat uw uitvinding niet openbaar wordt gemaakt vooraleer u stappen onderneemt voor octrooibescherming.